Computers & Control Sp.J.
Urządzenia dla elektroenergetyki - zabezpieczenia cyfrowe, odległościowe, różnicowe, nadprądowe, ziemnozwarciowe, systemy SSiN, rejestratory - starsza strona Computers & Control    Electrical Power Engineering - digital protection, distance, differential, overcurrent, earth fault protection, fault recorder     Ustaw jako strone startową    Dodaj do ulubionych
│  Home  │  Kontakt  │  O Firmie  │ 
   Urządzenia         Wskaźniki        Programy         Noty     │  


   CABLETROLL 3500 


    

Wskaźnik CABLETROLL 3500 służy do sygnalizacji wystąpienia: zwarć i doziemień w kablowych sieciach rozdzielczych SN. Nadaje się on zarówno dla sieci pracujących z: izolowanym punktem neutralnym, uziemionym przez rezystor, jak i dla sieci skompensowanych (z użyciem cewek Petersena). Instaluje się je w stacjach elektroenergetycznych, rozdzielnicach SN lub w miejscach, gdzie dostępne są żyły fazowe kabla i istnieje możliwość podłączenia się do pojemnościowych przekładników pomiarowych napięć lub szynowych wskaźników obecności napięć fazowych. Po wykryciu zakłócenia w kablu, wskaźnik pobudza do świecenia diody LED koloru: czerwonego lub zielonego. Świecenie tylko jednej z diod, (np. koloru zielonego) świadczy o doziemieniu kabla, natomiast dwóch - świadczy o wystąpieniu zwarcia. Jako opcja dostępny jest także zewnętrzny sygnalizator pobudzenia się wskaźnika . Kolory świecących się diod wskazują na kierunek miejsca wystąpienia doziemienia w stosunku do szyn zbiorczych stacji, w której wskaźnik zainstalowano.

Algorytm działania CABLETROLL 3500 oparto na analizie prądu oraz napięcia nieustalonych w chwili pojawienia się zakłócenia. Prądy te otrzymywane są z trzech fazowych przekładników, natomiast napięcia z trzech pojemnościowych dzielników pomiaru napięć fazowych.

Wskaźnik ciągle analizuje przebiegi otrzymywane z trzech przekładników prądowych oraz pojemnościowych dzielników pomiaru napięć fazowych. Zwarcia w danym kablu (PTP) wykrywają człony nadprądowe (I>). Wykrywanie doziemień (PTG) oparto na analizie nieustalonych przebiegów resztkowego prądu i napięcia. Pozwala ona na określenie miejsca wystąpienia zakłócenia w stosunku do szyn zbiorczych stacji, w której to zainstalowano dany wskaźnik.
    Zobacz również :


  Koncentrator Lokalny Stacji Xserwer

  Automat Samoczynnego Załączania Rezerwy ZSN 5E-R
    Galeria : 


CABLETROLL 3500


    Kontakt : 


mgr inż. Piotr Zięba
Tel.: +48 (032) 204 25 28
wew. 302   
Fax : +48 (032) 204 25 31

Wojciech Andron
Tel.: +48 (032) 204 25 28
wew. 114   
Fax : +48 (032) 204 25 31


    Załączniki : 


Karta katalogowa  0.897 MB Dokument PDF


    Home      Urządzenia      Wskaźniki      Programy      IP: 89.171.95.170      IP-informacja      Wygener. w: 0.593 sek.    
                                     Copyright © 2003 - 2024 Computers & Control  Sp.z o.o.    designed by Adawen and Danmos