Computers & Control Sp.J.
Urządzenia dla elektroenergetyki - zabezpieczenia cyfrowe, odległościowe, różnicowe, nadprądowe, ziemnozwarciowe, systemy SSiN, rejestratory - starsza strona Computers & Control    Electrical Power Engineering - digital protection, distance, differential, overcurrent, earth fault protection, fault recorder     Ustaw jako strone startową    Dodaj do ulubionych
│  Home  │  Kontakt  │  O Firmie  │ 
   Urządzenia         Wskaźniki        Programy         Noty     │  


   ZABEZPIECZENIE ODLEGŁOŚCIOWE ZCR 4E TP


    

Zabezpieczenie ZCR 4E TP jest to urządzenie, które posiada pełną funkcjonalność zabezpieczenia ZCS 4E TP (patrz ZCS 4E TP), jednak dodatkowo jest wyposażone w człony różnicowo - prądowe.

ZCR 4E TP jest w zasadzie terminalem pola o bardzo rozbudowanych funkcjach zabezpieczeniowych i telesterowania. ZCR jest przeznaczony do stosowania w liniach wysokich napięć pracujących z uziemionym punktem gwiazdowym. Zapewnia szybkie i niezawodne oraz wybiórcze wyłączenie wszystkich rodzajów zwarć doziemnych i wielofazowych.

Podstawową zasadą działania członów impedancyjnych jest precyzyjny pomiar impedancji pętli zwarciowych oraz odległości do miejsca zwarcia. Człony różnicowo - prądowe, zabezpieczeń pracujących na dwóch przeciwnych końcach linii energetycznej, dokonują ciągłego porównania wektorów prądów. Przekroczenie dopuszczalnych różnic powoduje wyłączenie uszkodzonego odcinka linii.

Urządzenie jest wyposażone standardowo w port transmisji szeregowej i port połączenia sieciowego Ethernet, pozwalający na pracę jako jeden z elementów systemu sterowania i nadzoru zgodnie z protokółem firmowym XMD-CCbus. Dodatkowo posiada szeregowy port komunikacyjny RS 485 z protokołem IEC 870-5-103 obsługujący połączenie z systemem telemechaniki.
    Zobacz również :


  Regulator Napięcia RNT 5E

  Zabezpieczenie Odległościowe ZCS 4E TP

  Zabezpieczenie Odległościowe ZCS 4E TP / EKO
    Galeria : 


ZCR 4E TP


    Kontakt : 


mgr inż. Krzysztof Sosnowski
Tel.: +48 (032) 204 25 28
wew. 315   (Software)
Fax : +48 (032) 204 25 31

mgr inż. Zbigniew Zarzeczny
Tel.: +48 (032) 204 25 28
wew. 103   (Hardware)
Fax : +48 (032) 204 25 31


    Załączniki : 


Parametry techniczne  0.08 MB Dokument PDF

Karta katalogowa  0.6 MB Dokument PDF

Opis DTR

Schematy montażowe


    Home      Urządzenia      Wskaźniki      Programy      IP: 89.171.95.170      IP-informacja      Wygener. w: 0.714 sek.    
                                     Copyright © 2003 - 2024 Computers & Control  Sp.z o.o.    designed by Adawen and Danmos