Computers & Control Sp.J.
Urządzenia dla elektroenergetyki - zabezpieczenia cyfrowe, odległościowe, różnicowe, nadprądowe, ziemnozwarciowe, systemy SSiN, rejestratory - starsza strona Computers & Control    Electrical Power Engineering - digital protection, distance, differential, overcurrent, earth fault protection, fault recorder     Ustaw jako strone startową    Dodaj do ulubionych
│  Home  │  Kontakt  │  O Firmie  │ 
   Urządzenia         Wskaźniki        Programy         Noty     │  


    Noty aplikacyjne 


 
Połączenie równoległe dwóch KLS-ów
Połączenie KLS'ów do pojedynczego interface'u komunikacyjnego.
Data modyfikacji to 15.08.2018. Dokument Word POBIERZ
powrót Powrót
Opis implementacji protokolu IEC 870-5-103 w zabezpieczeniach
Lista sygnałów IEC 103 w urządzeniach zabezpieczających Zxx.
Data modyfikacji to 15.08.2018. Dokument Word POBIERZ
powrót Powrót
Opis implementacji protokolu IEC 870-5-103 w regulatorach RNT 5E
Lista sygnałów IEC 103 w regulatorach napięć RNT5E.
Data modyfikacji to 15.08.2018. Dokument Word POBIERZ
powrót Powrót
Opis implementacji protokolu IEC 870-5-103 w koncentratorach KLS 4E
Lista sygnałów IEC 103 dostępnych z urządzeń CC via KLS4E, oraz opis pliku konfiguracyjnego IEC 103 dla KLS4E.
Data modyfikacji to 15.08.2018. Dokument Word POBIERZ
Data modyfikacji to 15.08.2018. Dokument PDF POBIERZ
powrót Powrót
Nota aplikacyjna ZCS 4
Konfiguracja do zastępowania RTX-35.
Data modyfikacji to 15.08.2018. Archiwum ZIP POBIERZ
powrót Powrót
Nota aplikacyjna ZZN 4
Obwody prądowe skojarzone w gwiazdę uziemioną od strony linii wprowadzone są na zaciski przetworników prądowych. Kierunkowość zabezpieczenia określa sposób podpięcia ze względu na wektor napięcia 3Uo. Prawidłowe podłączenie przedstawiono na schemacie aplikacyjnym.
Data modyfikacji to 15.08.2018. Archiwum ZIP POBIERZ
powrót Powrót
Opis protokołu firmowego CCbus dla urządzeń C&C
Protokół charakteryzuje się pracą Single Master - Multi Slave, zmienną długością pakietu, strukturą warstwową. Warstwowa struktura jest oparta o model ISO/OSI i składa się z następujących czterech warstw: warstwy aplikacji, warstwy transportowej, warstwy linku (połączenia), warstwy fizycznej.
Data modyfikacji to 15.08.2018. Archiwum ZIP POBIERZ
powrót Powrót
Symulacja RNT 5 za pomocą RNT 6
Przedstawiono przykładowy sposób konfiguracji zestawu parametrów regulatora serii 6/6E umożliwiający realizację funkcji regulatora RNT 5E i tym samym zapewniający prostą zastępowalność RNT 5E jego nowym odpowiednikiem.
Data modyfikacji to 15.08.2018. Dokument OpenOffice POBIERZ
Data modyfikacji to 15.08.2018. Dokument PDF POBIERZ
powrót Powrót
Plik konfiguracyjny
Plik konfiguracyjny do symulacji RNT 5E za pomocą RNT6 i RNT 6E.
Data modyfikacji to 15.08.2018. Plik C&C POBIERZ
powrót Powrót
Test kierunkowości ZCS i ZCR 4
Weryfikacja przyłączenia zabezpieczenia odległościowego ZCS 4E i ZCR 4E.
Data modyfikacji to 15.08.2018. Dokument OpenOffice POBIERZ
Data modyfikacji to 15.08.2018. Dokument PDF POBIERZ
powrót Powrót
Uproszczone zabezpieczenie szyn SN
Badanie uproszczonego zabezpieczenia szyn przy wykorzystaniu zabezpieczeń typu: ZSN5L
Data modyfikacji to 15.08.2018. Dokument PDF POBIERZ
powrót Powrót
Uwagi na temat obsługi RNT6_6E programem SAZ 2000
Uwagi dotyczące obsługi niektórych funkcji regulatorów serii RNT6/6E za pomocą programu SAZ 2000.
Data modyfikacji to 15.08.2018. Dokument PDF POBIERZ
powrót Powrót
Schemat połączeń kabla komunikacyjnego dla RNT serii 6/6E
Schemat połączeń kabla komunikacyjnego dla RNT serii 6/6E z programem SAZ 2000.
Data modyfikacji to 15.08.2018. Dokument OpenOffice POBIERZ
Data modyfikacji to 15.08.2018. Dokument PDF POBIERZ
powrót Powrót
Synchronizacja czasu w systemach UTX
Synchronizacja czasu w systemach UTX.
Data modyfikacji to 15.08.2018. Dokument PDF POBIERZ
powrót Powrót
Zabezpieczenia odcinkowe 1
Odcinkowe zabezpieczenia linii energetycznych.
Data modyfikacji to 8.12.2009 Dokument PDF POBIERZ
powrót Powrót
Zabezpieczenia odcinkowe 2
Uwagi do działania stopni różnicowo-prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP.
Data modyfikacji to 15.10.2008 Dokument PDF POBIERZ
powrót Powrót


   


    Home      Urządzenia      Wskaźniki      Programy      IP: 89.171.95.170      IP-informacja      Wygener. w: 0.422 sek.    
                                     Copyright © 2003 - 2024 Computers & Control  Sp.z o.o.    designed by Adawen and Danmos