Computers & Control Sp.J.
Urządzenia dla elektroenergetyki - zabezpieczenia cyfrowe, odległościowe, różnicowe, nadprądowe, ziemnozwarciowe, systemy SSiN, rejestratory - starsza strona Computers & Control    Electrical Power Engineering - digital protection, distance, differential, overcurrent, earth fault protection, fault recorder     Ustaw jako strone startową    Dodaj do ulubionych
│  Home  │  Kontakt  │  O Firmie  │ 
   Urządzenia         Wskaźniki        Programy         Noty     │  


    ZABEZPIECZENIE ZIEMNOZWARCIOWO - NADPRĄDOWE ZZN 4E TP  


    

Zabezpieczenie ZZN 4E TP jest urządzeniem przeznaczonym do zastosowania w liniach wysokich napięć pracujących z uziemionym punktem gwiazdowym. Zapewnia szybkie i niezawodne wyłączenie wszystkich rodzajów zwarć doziemnych i międzyfazowych.

ZZN 4E TP jest terminalem zabezpieczeniowym wyposażonym w (w zależności od wersji):

 • dwustopniowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe (kątowe);
 • jednostopniowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe bezkierunkowe;
 • dwustopniowe zabezpieczenie nadprądowe bezkierunkowe;
 • zabezpieczenie różnicowo - prądowe (odcinkowe) linii.

Zabezpieczenie ZZN 4E TP jest konstrukcją modułową i istnieje możliwość, na drodze odpowiedniego zamówienia, zakupu zabezpieczenia w trzech wersjach :

 • • ZZN 4E TP / S jest to zabezpieczenie składające się z dwustopniowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego (pomiar 3Uo i 3Io) oraz pojedynczego stopnia bezkierunkowego, wyposażonego w moduł współpracy po łączu na dwu lub cztero przewodowej linii dedykowanej (IEC 870-5-103), posiada 27 wejść dwustanowych (INZ, INR, ParSel) i 26 wyjść przekaźnikowych (P1, P2, P3, PS, Alarm);
 • ZZN 4E TP / D jest to zabezpieczenie nadprądowe (pomiar trzech prądów fazowych oraz napięcia 3Uo) bez funkcji różnicowo - prądowej, posiada 27 wejść dwustanowych (INZ, INR, ParSel) i 26 wyjść przekaźnikowych (P1, P2, P3, PS, Alarm);
 • ZZN 4E TP / RP jest urządzeniem realizującym funkcje ZZN 4E TP / D oraz różnicowo - prądową.

Podstawową zasadą działania jest precyzyjny pomiar wektorów napięcia 3Uo i prądów fazowych oraz określenia zależności kątowych pomiędzy tymi wielkościami. Zabezpieczenie różnicowo - prądowe pracuje w oparciu o wymianę informacji pomiędzy dwoma zabezpieczeniami ZZN 4E TP pracującymi na końcach zabezpieczanej linii. Czas zadziałania zabezpieczenia różnicowo - prądowego jest zależny od jakości łącza teletransmisyjnego.

Urządzenie jest wyposażone standardowo w port transmisji szeregowej i port połączenia sieciowego Ethernet, pozwalający na pracę jako jeden z elementów systemu sterowania i nadzoru zgodnie z protokołem firmowym XMD-CCbus. Dodatkowo posiada szeregowy port komunikacyjny RS 485 z protokołem IEC 870-5-103 obsługującym połączenie z systemem telemechaniki.

ZZN 4E TP charakteryzuje się :

 • wieloprocesorowym systemem pomiarowo - decyzyjnym;
 • całkowicie cyfrowym przetwarzaniem informacji;
 • galwaniczną separacją poszczególnych wejść i wyjść (analogowych i dwustanowych);
 • czterema zestawami parametrów z możliwością zdalnego wyboru aktywnego zestawu;
 • trójfazowym wewnętrznym SPZ-em;
 • układem URW (rezerwy wyłącznikowej);
 • przyśpieszeniem wyłączenia linii po załączeniu na zwarcie;
 • sygnalizacją asymetrii: prądów i napięć;
 • odliczaniem czasów opóźnień zgodnie z normami IEC (L, INV, VINV, EINV);
 • rejestracjami: zakłóceń i zdarzeń;
 • permanentną kontrolą ciągłości obwodów sterowania wyłącznika;
 • funkcjami zdalnego sterowania wyłącznikiem;
 • raportowaniem przebiegu wyłączenia zwarcia;
 • lokalnym (4 wiersze x 40 znaków lub graficznym) wyświetlaczem, 16 diodową (programowalną) synoptyką oraz 8 kluczową klawiaturą.    Zobacz również :


  Zabezpieczenie Różnicowo - Prądowe Transformatora ZTR 5E

  CABLETROLL 2300

  Zabezpieczenie Pola Pomiarowego ZSN 5E-P v2
    Galeria : 


ZZN 4E TP


    Kontakt : 


mgr inż. Krzysztof Sosnowski
Tel.: +48 (032) 204 25 28
wew. 315   (Software)
Fax : +48 (032) 204 25 31

mgr inż. Zbigniew Zarzeczny
Tel.: +48 (032) 204 25 28
wew. 103   (Hardware)
Fax : +48 (032) 204 25 31


    Załączniki : 


Parametry techniczne  0.081 MB Dokument PDF

Karta katalogowa  0.433 MB Dokument PDF

Opis DTR

Schematy montażowe


    Home      Urządzenia      Wskaźniki      Programy      IP: 89.171.95.170      IP-informacja      Wygener. w: 0.628 sek.    
                                     Copyright © 2003 - 2024 Computers & Control  Sp.z o.o.    designed by Adawen and Danmos